Öko-oldal

ÖKO-hét az iskolánkban

2019. 03. 18-tól 22-ig Fenntarthatósági Témahetet tartottunk iskolánkban. Idén 2. alkalommal csatlakoztunk a programhoz, hogy újabb lépést tegyünk a GLOBÁLIS CÉLOK megvalósítása érdekében. Az alsó és felső tagozatban egyaránt megrendezésre kerültek a témahét jegyében szervezett tanórák és tanórán kívüli foglalkozások. Meglévő modulokra alapozva egyéni lehetőségeinket figyelembe véve, különböző témákban dolgoztunk a gyerekekkel. Az idei évben „Tenni az egészségért és jóllétért” lett kitűzött célunk.

 Feldolgozott témák és megvalósított programok:

 • játékkészítés újrahasznosított anyagokból (szelektív hulladékgyűjtés)
 • csapatverseny „Hulladék vagy szemét” címen (szelektív hulladékgyűjtés)
 • kalandozás a tengereken (a tiszta víz, kincs)
 • Vizes TOTÓ készítés (a tiszta víz, kincs)
 • Sándor, József, Benedek hete (éghajlat és évszakok)
 • Állati bemutató – kiskedvencek haszna- (ölokógiai egyensúly)
 • Különleges háziállatok előadás (állatvédelem)
 • Családlátogatások a földön (élelmiszerpazarlás és élelmiszerhiány)
 • Eszem, ha itt terem (élelmiszer útja)

Pedagógusaink szívesen építették munkájukba a különböző módszertani elemeket. A gyerekek érdeklődéssel várták a tanórákat és foglalkozásokat, melyeken aktívan részt vettek. Célunkat teljesítve, a Föld jövőjének segítése útján, globális tudásunkat bővítve, sikeres hetet tudhatunk magunk mögött. A témahét, melyen közös célért és eredményért dolgoztunk, közös fotó készítésével zárult, mely figyelemfelhívásként felkerült közösségi oldalunkra.

„ÖKO” – OLDAL

 

ökoiskola

Iskolánk a 2012-ben benyújtott pályázattal elnyerte az „Örökös ökoiskola” címet, melyre nagyon büszkék vagyunk. A cím elnyeréséhez teljesítettük a legfontosabb követelményeket, melyek közül a legfontosabbak:

 

 • Az iskola a pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit.
 • Az oktató-nevelő munkában helyet kapnak a helyi közösség életéhez kapcsolódó tevékenységek, mint a falutakarítás, falunap, nemzeti park programjain való részvétel.
 • A pedagógiai munka a gyermekek életkorát messzemenően figyelembe veszi.
 • Az iskolában a pedagógiai projektmódszer alkalmazása elfogadott, egészségnap, adventi projekt, víz projekt és a húsvéti projekt, témanap.
 • A természet tanulmányozása tantermen, iskolán kívül a szabadban is folyik
 • A szabadtéri programok szervezésének fontos szempontja az egészséges életvitel.

 

 

Alapelveink:

 • Pozitív erkölcsi értékek közvetítése
 • Pozitív magatartási, viselkedési normák, modellek megismertetése, gyakoroltatása
 • Környezettudatosság
 • Az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretek nyújtása