Monthly Archives: szeptember 2014

„ÖKO” – OLDAL

 

ökoiskola

Iskolánk a 2012-ben benyújtott pályázattal elnyerte az „Örökös ökoiskola” címet, melyre nagyon büszkék vagyunk. A cím elnyeréséhez teljesítettük a legfontosabb követelményeket, melyek közül a legfontosabbak:

 

  • Az iskola a pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit.
  • Az oktató-nevelő munkában helyet kapnak a helyi közösség életéhez kapcsolódó tevékenységek, mint a falutakarítás, falunap, nemzeti park programjain való részvétel.
  • A pedagógiai munka a gyermekek életkorát messzemenően figyelembe veszi.
  • Az iskolában a pedagógiai projektmódszer alkalmazása elfogadott, egészségnap, adventi projekt, víz projekt és a húsvéti projekt, témanap.
  • A természet tanulmányozása tantermen, iskolán kívül a szabadban is folyik
  • A szabadtéri programok szervezésének fontos szempontja az egészséges életvitel.

 

 

Alapelveink:

  • Pozitív erkölcsi értékek közvetítése
  • Pozitív magatartási, viselkedési normák, modellek megismertetése, gyakoroltatása
  • Környezettudatosság
  • Az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretek nyújtása