Monthly Archives: május 2020

Tájékoztató

Kedves Szülők, Gyerekek!

A tanév vége is más lesz, mint ahogy azt eddig tartottuk A járványveszély átírja a hagyományokat is. Örömmel tölt el, hogy sem tanulóink, sem családjuk körében nem volt fertőzéses megbetegedés. Köszönhető ez többek között a felelősségteljes viselkedésnek, a járvány megfékezésére hozott szabályok betartásának.
A mostani időszakban is óvatosnak kell lennünk, a szabályok változása ellenére. A vírus jelen van az országban, az utazások megindulásával bárhová tovább terjedhet. Ennek tudatában és ehhez alkalmazkodva  kell befejeznünk ezt a tanévet.

Kérem, hogy továbbra is vigyázzunk egymásra, tartsuk be a mindenkire kötelező szabályokat, bízva abban, hogy szeptemberben már közösen, biztonságban kezdhetjük az új tanévet.

A tanév befejezéséhez, a nyári időszakhoz az alábbi információkat vegyék figyelembe:

Iskolai ügyelet

A tanév végéig, azaz június 15-íg érvényben marad a tantermen kívüli, digitális munkarend. Iskolai tanítás nem lesz, a gyerekek a tanév végéig otthon tanulnak.

Június 2. (kedd) és június 15. (hétfő)  között ügyeletet biztosítunk azoknak a gyerekeknek, akik ezt igénylik. Az ügyelet alatt a tanulási és a nevelői segítséget biztosítjuk, tanítási órák nem lesznek.
Az ügyeletet a +36-52-589-352-es telefonszámon lehet igényelni minden munkanapon 8.00-16.00 között. Az gyermekfelügyeleten a tanuló csak előzetes egyeztetés után vehet részt.
Egy tanteremben legfeljebb öt tanuló tartózkodhat. A tantermen belül a maszk használata nem kötelező.

A kollégium továbbra sem került megnyitásra, így ott nem tudunk gyerekeket fogadni!

A tanuláshoz informatikai eszközök korlátozott számban állnak rendelkezésre!
Az ügyeleten csak azok a tanulók vehetnek részt, akik hozzák magukkal a tananyagot, taneszközöket!

Az ügyelet helyszíne: Hortobágy, József Attila u. 1/A

Az ügyelet ideje alatt a tantermen kívüli területen a maszk használata kötelező! Az iskola épületébe a szülők nem kísérhetik be a gyerekeket.
Érkezéskor az iskolába belépők kezét alkoholos fertőtlenítővel fertőtlenítjük!

Az ügyelet ideje alatt az iskolai időszaknak megfelelően vehetik igénybe a gyerekek az étkezést.

Felzárkóztatás, korrepetálás

A lehetőség korlátozott, az iskolaépületben egy időpontban tantermenként legfeljebb 5 tanuló tartózkodhat, naponta legfeljebb 1 óra időtartamban. A tanteremben és a folyosókon, udvaron be kell tartani a 2 méteres távolságot egymástól.

A korrepetáláson megjelenni csak előzetes egyeztetés után lehetséges!
Az engedély nélkül megjelenő tanulók nem léphetnek be az iskola épületébe!
Az iskola udvarán sem tartózkodhatnak felügyelet nélkül gyerekek. A korrepetálásra, konzultációra azokat a tanulókat várjuk, akiket lemaradásuk miatt értesítünk!

Felhívom a figyelmét a szülőknek, hogy a közösségben tartózkodás fokozott fertőzésveszélyt jelent, ennek figyelembe vételével kérjék a személyes iskolai részvétel lehetőségét!

Nyári táborok szervezése

A nyári táborok szervezésére irányuló szülői igények felmérése folyamatban van. A felmérés módja: osztályfőnökök adatgyűjtése telefonon és online módon. A pontos részletek kialakítása folyamatban van.

Reményeink szerint idén is sikerül ingyenes napközis táborokat szervezni, a tavalyi feltételek mellett (ingyenes étkezés, ingyenes programok). Ezekről még folynak az egyeztetések.

 Ballagások, tanévzáró ünnepélyek

A ballagást a 8. osztálynak fogjuk megszervezni a tanulók, az osztályfőnök és az iskolavezetés részvételével az iskolaudvaron vagy tornateremben, egymástól biztonságos távolságban elrendezve a résztvevőket. 
A ballagáson a szülők, hozzátartozók nem vehetnek részt. 

A tanévzáró és a bizonyítványok kiosztásának módjáról később adok tájékoztatást.

Hagyományos tanévzáró ünnepség nem lesz.

Ádám Endréné

intézményvezető

Tisztelt Szülők és Gondviselők!

Minden tanév végén nyilatkozni szükséges arról, hogy a következő tanévben Etika vagy Hittan tantárgyat választanak a gyerekek. Hittan választása esetén arról is nyilatkozni kell, hogy mely egyház képviselője által vezetett hittan foglalkozáson vesz részt a tanuló.

A járványügyi korlátozások miatt a nyilatkozatokat most elektronikusan kérjük megtenni. Csak azoktól várunk nyilatkozatot, aki változtatni szeretne!

 Emlékeztetőül: iskolánkban három felekezet hittan foglalkozása választható:

  • református,
  • római katolikus

Azoktól, akik a tavalyihoz képest módosítani szeretnének a petofi.hortobagy@gmail.com
címre várunk egy nyilatkozatot arról, hogyetika vagy hittan (felekezet megnevezése) tantárgyat szeretnének választani a gyerekek számára a 2020-2021-es tanévben.

A kitöltendő nyilatkozat a https://petofi-hortobagy.edu.hu/wp-content/uploads/2020/05/Hittan_Nyilatkozat_2020_2021.pdf címen érhető el.

A nyilatkozattétel határideje: 2020. május 21. 12.00 óra

Köszönet Munkatársainknak!

2020. március 16-óta a tanítás iskolán kívül zajlik. Pedagógusaink, tanulóink otthon végzik feladataikat. Az intézmény nem lett üres azóta sem, mert a technikai dolgozók a rendkívüli helyzetre való tekintettel hozzá láttak az intézmény épületeinek nagy takarításához és fertőtlenítéséhez. Azóta az eltelt 6 hét óta minden helyiség alapos nagytakarításon és fertőtlenítésen esett át.

Elkezdődött az épület helyiségeinek tisztasági festése is. Jelenleg 3 szoba a kollégiumban és az iskola emeleti folyosója lett kifestve a karbantartási szerződés keretében. A többi elhasználódott helyiséget az iskola gondnokai és takarítói festik. A számítástechnika tanterem elkészült, így hozzá láttak az öltözők, mosdók tisztasági festéséhez.

Párhuzamosan végzik az udvari teendőket, szépül az udvar, az iskola gyakorló kertje. Bevetettük az ágyásokat, az önkormányzattól kapott virágokat elültettük. Folyamatosan öntözik a növényeket. A gyomtalanítás és a fűnyírása folyamatos.

Díszítésként a teakonyha falára ötletes festés készült, hogy eltakarjuk, a régi, megcsúnyult üveg és pozdorja falrészt. A jelmezes szekrényeket kitakarították, a ruhákat átmosták. Az adományként kapott ruhákat, eszközöket méret és nemek szerint kicsoportosítva szétválogatták, elhelyezték a tárolókban. A tornaszertár valamennyi eszköze lefertőtlenítve várja a gyerekeket. Néhányat leselejteztünk, néhány javításra vár. A jövő héten már a kollégiumban is elkezdődik szobák, mosdók, zuhanyzók festése, karbantartása. További festék beszerzése után leszeretnénk még az utcai kerítést is festeni, valamint az épületek lábazatát.

Az udvari fajátékok festése is betervezésre került.  A nyáron kialakítunk szalonnasütő helyet is, hogy a kollégium szállásminősítési feltételeinek megfeleljünk. Legallyaztuk a kollégium körüli bokrokat, fákat. Esztétikus kialakítást kapott a kollégium előtti rész, virágokat ültettünk a tartókba. A tankonyhát teljes körűen fertőtlenítettük, kitakarítottuk. Az edényeket leselejteztük, átrendeztük. Az önkormányzat új, kaviccsal feltöltött parkolót alakított ki az intézmény előtti részen.

A következő időszakban maszkokat, kötényeket, terítőket és ballagási tarisznyát varrunk. Az elszakadt függönyöket megjavítjuk.

Szerencsére mindenki lelkesen végzi munkáját, hasznosnak érzi magát. Gyönyörűen, tisztán, jó illattal, megszépülve várja az iskola a gyerekeket.

Köszönjük a fenntartó támogatását!

Iskolai szociális segítők

Tisztelt Szülők!

Az intézményeinkben dolgozó iskolai szociális segítők munkája a kialakult járványügyi helyzet miatt online formában folytatódik. Minden segítő létrehozott egy-egy Facebook oldalt, amelyen keresztül a szakemberek elérhetőek mind a szülők, a gyerekek és a pedagógusok számára. Sok tanuló áll kapcsolatban segítőinkkel, ezért kérjük, gyermekeik számára is ajánlják az oldalaikat, szükség esetén bíztassák őket felkeresésükre!

 Az alábbi linkeken találják meg a segítők oldalát:

Györfiné Gál Nóra: https://www.facebook.com/Gy%C5%91rfin%C3%A9-G%C3%A1l-N%C3%B3ra-%C3%B3vodai-%C3%A9s-iskolai-szoci%C3%A1lis-seg%C3%ADt%C5%91-106768481024240

Kérjük, megosztásokkal segítsék, hogy a segítők minél több emberhez eljussanak!

Segítségüket előre is köszönjük!

                                                                                                 Iskolai szociális segítő