Iskolánk

Az iskola külső és belső környezete

 

Hortobágy község fiatal település, 1966 – ban kapta községi rangját. Iskola azonban előtte is működött a pusztán, Mátán, Halastón, Szásztelken, Kónyán és a jelenlegi központban. Tehát az oktatásnak hagyománya van Hortobágyon.

Az 1970-es év mérföldkőnek számít. Ekkor megszűntek a külterületeken létrehozott osztatlan iskolák, felépült a jelenlegi nyolc tantermes iskola. Benne kapott helyet a kollégium is, mely 1981-ben külön épületbe költözött.Az iskolánk

A kilencvenes évek elejétől 2004/2005 –ös tanévig közös igazgatású intézmény működött a településen: óvoda, iskola, kollégium, faluház, családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat.

2007. július 1-től 2011. június 30. kistérségi társulás volt a fenntartója intézményünknek.

2013. január  1 – jétől iskolánk állami fenntartású lett.

Az intézményünkben folyó nevelő-oktató munkát döntően meghatározza az a szocio – kulturális környezet, amelyikben működik.

Hátsó, füves részHortobágyot, mint települést a „kétarcúság” jellemzi: infrastrukturálisan fejlett a település központja, de lepusztultak, nehezen megközelíthetők a tanyai részek, ahol a lakosság egy része él. A központtól 3-20 km távolságból /Máta, Borsós, Kónya, Szásztelek, Halastó, Árkus/ és más közigazgatási területről /Egyek – Ohat, Balmazújváros/ jönnek a hortobágyi intézménybe a tanulók. Többségük hét közben a kollégium lakója, néhányan pedig naponta vonattal vagy autóval utaznak be. A tanulólétszám évek óta stagnáló tendenciát mutat. A tanulók több mint fele hátrányos – negyede halmozottan hátrányos helyzetű.

A intézményünk a település központjában helyezkedik el. Az iskolaépület mellett udvar és bitumenes sportpálya található. Az iskolában az utóbbi években a következő felújításra került sor: kerítés, homlokzat, tornaterem, öltözők, tető, mosdók, nyílászárók, padlózat cseréje. Megtörtént az akadálymentesítés, a fűtés és világítás korszerűsítése is. A intézményben tantermek, szaktanterem, könyvtár, tornaterem, öltözők, irodai helységek, szertárak, ebédlő, konyha, egészségügyi helyiségek állnak rendelkezésre.

Az intézmény felszereltsége, bútorzata évről-évre javul, megújul, cserélődik. Megfelelő számú számítógép áll a tanulók és pedagógusok rendelkezésére. Nő az IKT eszközök száma.

A feltételrendszer fejlesztésére pályázati úton folyamatosan törekszünk:
• az iskolában az informatikai, innovatív, fejlesztő eszközök,
• a kollégiumban a foglalkozások szakmai anyagának beszerzése kap elsőbbséget.

Iskolánk vonzereje, arculata

• környezeti adottságok – iskolánk külső, belső környezete, családias légköre, jó megközelíthetősége,
• az oktatás színvonala, felzárkóztatás, sokrétű fejlesztő munka, tehetséggondozás,
• 16 óráig tartó elfoglaltság biztosítása
• kollégiumi szolgáltatás nyújtása,
• idegen nyelv emelt szintű oktatása 7-8. évfolyamokon
• a sport (röplabda) kiemelt területként kezelése,
• szakköri, szabad idős kínálat biztosítása
• az úszásoktatás terve a mindennapos testnevelés keretében a helyi lehetőségeket figyelembe véve tömbösítve
• néptánc oktatás
• az alapfokú művészetoktatás támogatása, együttműködés a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskolával
• a kézműves alapok elsajátítása,
• a környezeti nevelés, mint prioritás,

Nézzen szét iskolánkban!