Monthly Archives: február 2020

Felvételi körzet

A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények működésérő és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1)-(3) bekezdései szerint eljárva, a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium felvételi körzetét
Hortobágy közigazgatási területében
határozta meg.

Étkezdei menü 2020 10. hét