Német testvériskolánk

Iskolánkban a német nyelv oktatásának hagyománya van, tanulóink az elmúlt évek során ezt a nyelvet olyan szinten sajátították el, hogy felsőfokú tanulmányaik illetve munkavállalásuk során kamatoztatni tudták. A nyelvtanulást nagymértékben erősítette a Hortobágy község és a németországi bajor Pressath város közötti partnerkapcsolat, amely a két település iskolájára is kiterjed immár két évtizede. Ennek keretében a hortobágyi fiatalok /általános iskoláskorú és a középiskolások 16 éves korig/ egy-egy csoportja kétévente lehetőséget kap, hogy személyesen tapasztalatot szerezzen a német családok életéről, a német iskolában folyó munkáról, az eltérő kulturális szokásokról, az idegen nyelvi kommunikáció készségének hasznáról. A következő évben pedig vendéglátóként mutatkoznak be.

Iskolánkban 7-8. osztályban emelt óraszámban, heti 5 órában tanulják a német nyelvet a tehetséges tanulók. Harmadik éve német anyanyelvű szakos tanár oktat, aki szívén viseli a német nyelv megszerettetését, kiemelten foglalkozik a tehetségek fejlesztésével..

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg.

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan az új NAT is hangsúlyozza a tantárgyközi integráció jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. Erre támaszkodva tervezzük a testvériskolai kapcsolat programját.

Ebben az évben a hortobágyi diákok a vendégfogadók. 20 diák érkezik Pressathból 3 felnőtt kísérővel.

Diákjaink megismertetik a vendégekkel:

 • a családjukat, életmódjukat
 • iskolájukat, településüket
 • tágabb környezetüket, hazájukat
 • kulturális örökségüket,
 • természeti értékeinket, azok megőrzésének lehetőségeit.

A tanulók lehetőséget kapnak:

 • nyelvgyakorlásra
 • egyéni szociális értékrendjük fejlesztésére
 • a másság elfogadásának gyakorlására
 • a toleráns magatartás kialakítására
 • személyiségük kibontakoztatására
 • környezettudatos magatartás gyakorlásara