EFOP-3.3.5-17-2017-00049

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő nyári programok
megvalósítása a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégiumban

„Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Hajdúböszörményi Tankerületi Központban”

  • EFOP-3.3.5-17-2017-00049, Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő nyári programok megvalósítása a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégiumban
  • Kedvezményezett: Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
  • Támogatás összege: 129 776 583 Ft
  • A támogatás mértéke: 100%
  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31
  • 15 bevont intézmény, 125 kísérleti bentlakásos és napközis program
  • Megvalósítási időszak: 2019. június 3. és 4. hete

Jelen projekt keretében az általános iskolák 1-7. évfolyamos tanulói számára nyílik lehetőség a tematikus napközis és bentlakásos programokon való részvételre.

A projekt célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapképességek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az iskolai lemorzsolódás csökkentése.

Célja a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására. Olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazódott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéshez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet.