Projektjeink

Projektek, témahetek

Karácsony projekt

Időpont:          2023. december 13-20.

Felelős(ök):     Alsós munkaközösség

Húsvéti project

Időpont:          2024. március 20.-március 27.

Felelősök:        Kollégiumi munkaközösség

Témanap:               

“Nomád pusztától a Nemzeti Parkig”:

Időpont:          2024. április

Felelősök:        Környezetvédelmi munkacsoport

A témahetek megszervezése: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témahetek és témanap időpontjai:

a) Magyar Diáksport Napja 2023. szeptember 29.
b) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2024. március 4–8. között,
c) Digitális Témahét 2024. április 8–12. között,
d) Fenntarthatósági Témahét 2024. április 22–26. között

(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, témanaphoz
kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb
foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti. Intézményünk a fenti időpontokban bekapcsolódik a témahetek megszervezésébe.