Projektjeink

Projektek, témahetek

Karácsony projekt

Időpont:          2022. december 14-21.

Felelős(ök):     Alsós munkaközösség

Húsvéti project

Időpont:          2023. március 29.-április 05.

Felelősök:        Kollégiumi munkaközösség

Témanap:               

“Nomád pusztától a Nemzeti Parkig”:

Időpont:          2023. április

Felelősök:        Környezetvédelmi munkacsoport

 A témahetek megszervezése A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. § (4) bekezdése szerinti projektoktatást
lehetővé tevő témahetek és témanap időpontjai:
a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,
b) Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,
d) Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.
(2) A nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez, témanaphoz
kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb
foglalkozásokat a témahét, témanap keretében megszervezheti. Intézményünk a fenti időpontokban bekapcsolódik a témahetek megszervezésébe.