Monthly Archives: június 2021

Idegen nyelvi mérés 2021

Az Oktatási Hivatal immár hét éve szervez idegen nyelvi mérést a 6. és a 8. évfolyamos tanulóknak angol és német nyelvből.

Az idegen nyelvi mérés azt vizsgálja, hogy a tanulók nyelvtudása az első tanult idegen nyelvből megfelel-e a tantervi követelményekben előírt KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek. A 6. osztályosok A1-es, a 8. osztályosok pedig A2-es szintű feladatlapot kapnak. A feladatsorok két részből állnak (hallott és olvasott szöveg értése), és kitöltésükre 2×30 perc áll rendelkezésre.

A 6. évfolyamon angol nyelvből 14 tanuló, a nyolcadik évfolyamon 12 tanuló vett részt a mérésben.

A mérés két alapkészséget vizsgáló részében elért pontszámok átlaga:

– olvasott szöveg értése 62%

– hallott szöveg értése 67%

Mindkét évfolyam eredményeinél tapasztalhatjuk, hogy a tanulók jobban teljesítettek a hallott szövegértési feladatokban.

Cél, hogy a diákok a nyelvtanulási stratégiák olyan szintű használatát sajátítsák el, ami lehetővé teszi számukra az osztályterem falain kívülről jövő idegen nyelvi hatások (filmek, zene, tévéműsorok, újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást, és tanulmányaik befejeztével magabiztos nyelvhasználóként lépjenek a munkaerőpiacra vagy a felsőoktatásba.