Elsős tanító néni

Kedves leendő „elsős Szülők”!


Ezúton szeretnék Önöknek bemutatkozni: Zilahyné Szücs Ildikó vagyok, a Hortobágyi Petőfi Sándor Általános Iskola és Kollégium 4. osztályának osztályfőnöke. Ebbe az intézményben kezdtem a pedagógus pályámat, ennek lassan 31 éve. Egy nagyon jó kollektívával dolgozhatok együtt, akikkel mindent megteszünk azért, hogy az alsó tagozatos gyerekek iskolai életét, minél felhőtlenebbé tegyük. Az intézményvezetővel: Ádám Endréné Mónikával irányítjuk, szervezzük kisdiákjaink iskolai életét. Tantárgycsoportosan tanítunk; egésznapos iskolai formában. A tantárgyak közül: matematikát, technikát, ének-zenét tanítok. A magyar nyelv és irodalmat pedig intézményvezető asszony tanítja. Munkám során számos külső- és belső továbbképzéseken vettem/ veszek részt, s a megszerzett tudást folyamatosan beépítem a tanóráimba. Hiszem és vallom, hogy minden gyerek életében legfontosabb a biztos, meleg, szerető, gondoskodó család. A pedagógus csak a szülőkkel együttműködve, folyamatosan kapcsolatot tartva tudja a gyermeket fejleszteni, tanulmányi munkájában segíteni, magatartását a lehető legjobb irányba terelni. Minden esetben szem előtt tartom a gyerekek képességeit, szociális környezetét, s ennek megfelelően alakítom a tanórákat, terelem őket az érdeklődési körüknek
megfelelő irányba, nyugodt, szeretetteljes, megbízható tanulási környezetet biztosítva számukra. Fontosnak tartom, hogy a kisiskolás évek alatt kialakítsam tanítványaimban a rendszerességet, az alaposságot, az igényességet, az önállóságot, az empátiát, önmaguk és társaik elfogadását.
Nagy örömmel tölt el, hogy aktív részem van abban, hogy diákjaim önállóan alkalmazzák mindazt a tudást, amit négy év alatt megszereztek, segítik egymást, örülnek egymás sikereinek, nyitottak a körülöttük lévő világra, meghallgatják tanácsaimat és igyekeznek azokat megfogadni.
Bízom benne, hogy Önökkel együtt, kedves Szülők minél könnyebbé tudjuk varázsolni gyermekük számára az óvodából az iskolába való átmenetet. Szeretettel várjuk kolleganőmmel együtt az első osztályba készülő gyermekeket és szüleiket:

Ildikó néni